Artrose cervicaal


Hoe wordt de diagnose nekhernia gesteld? Bij aanhoudende pijn in de armen (en eventueel ook de nek) maakt u een afspraak met de huisarts. Indien hij het vermoeden heeft dat het om een nekhernia gaat, zal hij u doorverwijzen naar de neuroloog. Die zal door middel van verder lichamelijk onderzoek moeten vaststellen of de pijn in de armen en de eventuele uitvalsverschijnselen inderdaad door een uitstulping van de tussenwervelschijf in de nek worden veroorzaakt. Daarnaast zal er een. In vrijwel alle gevallen kan aan de hand daarvan een diagnose gesteld worden. Hoe wordt een nekhernia behandeld? Bij een nekhernia hoeft niet altijd tot een operatie overgegaan te worden.

nekhernia? De symptomen van een nekhernia zijn anders dan die van een rughernia. De zenuwwortels in de rug vertakken zich naar de benen, zodat daar de klachten ontstaan. De zenuwwortels in de nek lopen echter naar de schouders, armen en handen. De pijn wordt dan ook daar gevoeld. Het gaat om een uitstralende pijn naar de beide armen en pijn in het gebied van de nek en de schouders. Ook is het mogelijk dat er krachtverlies, gevoelloosheid of een tintelend gevoel in de armen optreedt. Bij een ernstige nekhernia kunnen zelfs verlammingsverschijnselen ontstaan.

Net als bij een hernia in de rug wordt een nekhernia sprunggelenk veroorzaakt door een uitstulping op én van deze elastische tussenwervelschijven. In de meeste gevallen doet zich dit voor tussen de zesde en zevende wervel. Wanneer deze knobbel op een zenuw gaat drukken, ontstaan er pijnklachten in armen, nek en schouders. Wat zijn de oorzaken van een nekhernia? In het merendeel van de gevallen ontstaat een nekhernia door een verkeerde houding. Vooral de schildpadhouding is een grote boosdoener: het hoofd voorovergebogen met de schouders naar voren. Vaak en langdurig een verkeerde houding aannemen zorgt ervoor dat de nekwervels scheef gaan staan. Vervolgens kan er een uitstulping ontstaan. Maar ook als de nek te relatie weinig belast wordt, kan een nekhernia ontstaan. Als de spieren verslapt zijn, dan krijgt de halswervelkolom onvoldoende steun om goed in positie te blijven. Verder speelt het ouder worden een rol.

4e stenose als gevolg van artrose


Schilpadhouding grootste oorzaak van nekhernia, oorzaak, symptomen, diagnose, behandeling en oefeningen. Een hernia is een verzamelnaam van maar liefst twintig verschillende aandoeningen. In alle gevallen gaat het om een uitstulping van een weefsel of orgaan uit de eigen lichaamsholte. Daarom worden ook een navelbreuk, jeuk middenrifbreuk en liesbreuk tot de hernias gerekend. Eén van de meest voorkomende soorten is een nekhernia of cervicaal radiculair syndroom. In dit artikel nemen we deze aandoening eens nader onder de loep. Wat is een nekhernia? De halswervelkolom bestaat uit zeven wervels waartussen steeds een tussenwervelschijf bovenbeen is geplaatst.

Artrose, causa, tratamento, sintomas


Kwalitatief naar de hoedanigheid Kwantitatief met betrekking tot de hoeveelheid Kyste holte gevuld met vocht Kystische fibrose aandoening van exocriene klieren Labiel onstandvastig, wankelbaar Laceratie weefselverscheuring Lacrimaal met betrekking tot tranen Lactatie borstvoeding Laryngitis slijmvliesontsteking van het strottehoofd Lassitudo vermoeidheid Latent sluimerend Latentietijd tijd tussen. Weefsel Macula vlek, gele vlek op het netvlies van oog Maculopapuleus met vlekken gepaard Malabsorptie gebrekkige opname van voedingsstoffen Malaise gevoel van onwelzijn Malformatie misvorming Maligne kwaadaardig Mammair met betrekking tot de vrouwelijke borstklier Manie ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand) Manifest onmiddellijk herkenbaar Manifestatie waarneembaar. G.v bloed in ontlasting Melanoom kwaadaardig gezwel. Huid (uitgaand van moedervlek) Melanose donkere verkleuring Membraan dun vlies Menarche eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit Mengbaar wat gemengd kan worden Meningitis hersenvliesontsteking Menopauze overgangsjaren Menorragie hevige maandstonden, hevige menstruatie menstruatie maandstonden, maandelijkse bloeding bij. Bij huidafwijking Nutriënt voedingsstof Nycturie verhoogde urinelozing in de nacht Nystagmus oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog Obesitas vetzucht Objectief waarneembaar Observatie waarneming Obsessie dwangvoorstelling Obstetrisch verloskundig Obstipatie moeilijke stoelgang Obstructie verstopping Occasioneel nu en dan voorkomend Occlusie afsluiting Occult verborgen Oculair oog-, met. Van het trommelvlies van het oor Paradoxaal in strijd met de verwachting Parallel evenwijdig Paralyse verlamming Parameter kenmerk paranoia achtervolgingswaanzin Paraplegie verlamming aan beide zijden van het lichaam Parasitair door parasieten veroorzaakt Parasympathicomimeticum geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst Parathyreoïd met betrekking. Van een intubatie persistens persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig Perspiratio huidademhaling Pertussis kinkhoest Perversie perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid Pessarium anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit Petechieën kleine puntvormige huidbloedingen Petit Mal korte aanval van vallende ziekte, korte toeval Ph zuurgraad Pigmentatie verkleuring Pilo-erectie.

Tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter. Diffusie vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen Diffuus zonder scherpe begrenzing Difterie pour infectieziekte digestief met betrekking tot de spijsvertering Digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten Dilatatie verwijding Diplopie dubbelzien Direct rechtstreeks Discoid schijfvormig Dislocatie ongewone verplaatsing Dispositie aanleg, vatbaar zijn voor Dissemineren uitzaaien Dissociatie uiteenval Distaal. Orgaandonor degene die zijn orgaan afstaat Doping stimulerende (genees)middelen Dorsaal aan de rugzijde dosering verstrekte hoeveelheid Doseringsregime regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen Dosis hoeveelheid van een geneesmiddel Drainage vochtafvoering Dubbelblind zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. Bij onderzoek nieuw geneesmiddel Ductus afvoerbuis, kanaal duodenum twaalfvingerige darm Dura mater harde hersenvlies Dysartrie uitspraakgebrek dyscrasie gestoorde gezondheid Dysenterie rode loop, bloeddiarree dysfagie slikstoornis Dysforie sombere stemming, somber gevoel Dysfunctie gestoorde werking Dysgenesie gebrekkige aanleg of ontwikkeling Dysgeusie smaakstoornis Dyskinesie bewegingsstoornis Dysmennorroe pijnlijke maandstonden. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt Elastisch rekbaar Electief verkozen, voorkeur hebbend Elektro-Encefalo-Grafie beeld van de elektrische hersenstroom Elektrocardiografie onderzoek van de electrische activiteit van het hart Elektrofysiologisch met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel Elektrolyt chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst.

Weker te maken Emotioneel gevoelsmatig Empirisch wat op ervaring of proefneming berust Empyeem etterophoping Emulgeren een melkachtige oplossing vormen Emulsie vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig Enantheem uitslag op de slijmvliezen Encefalitis hersenontsteking Encefalopathie hersenziekte Endemisch inheems Endocarditis onsteking van de hartwand. Bevolking Epidermaal behorend tot de opperhuid Epiduraal buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies Epifysair met betrekking tot de groeischijf Epigastralgie pijn in de bovenbuik epigastrisch met betrekking tot de bovenbuik epilepsie vallende ziekte, toevallen Episiotomie verwijding van. De productie van geneesmiddelen Farmacodynamie leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen Farmacokineticum leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam Farmacologisch leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende farmacon geneesmiddel Faryngitis keelontsteking. Vorm van hartritmestoornis Fibrine vezelstof in het bloed Fibrinolytisch wat eiwit in gestold bloed oplost Fibrose woekering van bindweefsel Filmcoated met een doorschijnend omhulsel Filtratie filtering fiool medicijnflesje first-Pass eerste hindernis Fissuur spleet, kloof Fistel pijpzweer Fixatie vasthechting Flaccidus slap Fladderen flutter, vorm van hartaritme. Infauste prognose met dodelijke afloop Infectie besmetting met ziektekiemen Infiltratie vochtafzetting Inflammatie ontsteking Influenza griep Infusie toedienen van vloeistoffen Infuus vochttoediening in de bloedvaten Ingestie innemen van voedsel en drank Inguinaal met betrekking tot de liesstreek inhalatie inademing van dampen Inherent samengaand Inhibitie remming Initiaal. Isoleren afsluiten Isotonisch isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving Jejunum deel van dunne darm juveniel met betrekking tot de jeugd Katabolisme weefselafbraak katalyseren snel voort doen gaan Keloïd littekengezwel (woekering) Keratitis oogbindvliesontsteking Keratoconjunctivitis ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies Keratolyticum middel dat de hoornlaag. Klassiek verschijnsel verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is Klinisch direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar koilonychie lepeltjesnagels koolhydraat verbinding van koolstof Kristallisatie kristalvorming Kristalurie aanwezigheid van kristallen in de urine Kruisallergie overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid Kruisinfectie besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis.

4e stenose als gevolg van artrose

Bloed Conjugatie binding Conjugatus gekoppeld Conjunctivitis bindvliesontsteking. D oog Conservatief op behoud gericht, afwachtend Conserveren in stand houden Constipatie verstopping, harde of uitblijvende ontlasting Constitutioneel door de lichaamsbouw bepaald Contact aanraking Contaminatie verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie continu voortdurend Contra-Indicatie een reden om een behandeling of onderzoek niet uit. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten Contusie kneuzing Convalescentie periode van herstel Conventioneel wat door het vaste gebruik bepaald is Conversie omzetting Convulsie stuip, toeval coordinatie onderlinge afstemming in de bewegingen Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen Cornea hoornvlies. H oog Coronair met betrekking tot de krans-slagaders. Hart Corpus Luteum geel lichaam Correctie verbetering Correlatie samenhang Corresponderen overeenstemmen met Cortex schors Corticaal met betrekking tot de schors Corticosteroide bijnierschorshormoon Cosmeticum schoonheidsmiddel Coxalgie heuppijn Craniaal met betrekking tot de schedel Creatininemie teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed Crisis ernstige ziekteaanval Criterium toets. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen Curve kromme lijn Cutaan met betrekking tot de huid cyanose blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort Cyclisch wat regelmatig terugkeert Cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog Cyclus terugkerende regelmatige reeks Cystitis. H hart Decongestivum middel dat zwelling vermindert Decorum fatsoen Decubitus doorligwond Defecatie stoelgang, het produceren van ontlasting Defibrillatie elektrische behandeling van hartritmestoornis Deficiëntie tekort Deficit gebrek degeneratief afnemen of vermindering van orgaan of functie degradatie afbraak dehydratatie tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van. Lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen Dementie geestelijke achteruitgang surinaamse Demulcens middel om huid, slijmvliezen enz. Weker te maken Dendritisch vertakt Dentitie tanden krijgen Dependent afhankelijk depersonalisatie psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf Depigmentatie verdwijning van kleur (pigment) Depletie lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof Depolarisatie vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel Depressie ziekelijke neerslachtigheid Deprivatie een gemis dat.

Arthritis, heilung ist möglich

Mens Anabool weefselopbouwend Anaemia anemie (bloedarmoede) Anafylactisch als gevolg van overgevoeligheid (allergie) Analepticum versterkend middel Analgeticum pijnstiller Analoog overeenkomend met hiatal Analyse ontleding Anamnese vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis Ananroob onafhankelijk van zuurstof Anastomose vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten Anatomisch met betrekking tot. Migraine of een toeval Auraal met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval Auriculair met betrekking tot het oor Auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen Auto-Immuun met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels Automatie zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn Autonoom zelfstandig azoospermie gebrek aan zaadcellen azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed Bacil staafvormige bacterie bactericide bacteriedodend. Gaatje door tandbederf Cefalalgie pijn in het hoofd Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel Celmembraan omhulsel (wand) van de cel Cerebellair met betrekking tot de kleine hersenen Cerebraal met betrekking tot de grote hersenen Cerebrospinaal met betrekking tot hersenen en ruggemerg Cerebrovasculair met betrekking tot. Gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging Chemisch scheikundig Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels Chemotherapeuticum medicijnen waarmee kanker behandeld wordt Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen Chirurgisch betrekking hebben op operatief Chloasma levervlekken, huidverkleuringen Cholangiografie roentgenonderzoek van de galwegen Cholangitis ontsteking van. Huid Commensaal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm Commotio schudding, gebruikt voor hersenschudding Compatibel op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen Compensatie herstel van het evenwicht Competitief die elkaar bestrijden of tegenwerken Complement aanvulling Complementair aanvullend Complex ingewikkeld Complicatie bijkomende ziekte (verergering) Component bestanddeel Concentratie sterkte van een.

Accidenteel toevallig, of als gevolg van een ongeluk. Accommodatie scherpstelling vban het oog, accumulatie ophoping van stoffen, aciditeit zuurgehalte. Acidose zuurvergiftiging, acne puistjes, acrocyanose blauwkleuring van handen, voeten, acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel, actief werkzaam. Activeren werkzaam maken, activiteit werking, acustischit (akoestisch) het gehoor betreffend, acuut plotseling en hevig. Adaptatie aanpassing Addictie verslaving Additioneel toegevoegd Additivum toevoeging Adenitis (lymf)klierontsteking Adenoom goedaardig klierweefselgezwel Adequaat correct en passend bij Adhesie vergroeiing Adjuvans toevoegsel Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders Adolescent jeugdig persoon, puber Adrenerg. Sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline elleboog Adrenolyticum middel dat adrenaline bevat Adsorberen aantrekken, aan de oppervlakte binden Adstringerend bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan Adult volwassene Advies. Een hersenaandoening Affiniteit aantrekkingskracht Afterload nabelasting Agalactie gebrek aan moedermelk Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer Agens werkzame (chemische) stof Aggravatie verergeren of overdrijven Aggregatie samenklontering Agitatie opwinding Agonist spier die zelfstandig werkt Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het. Atropine Alkalose zuurverlies Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt Allergie overgevoeligheid Allergisch overgevoelig Alopecie haaruitval Alternatief anders en even geschikt Alterneren elkaar afwisselen Alveolitis ontsteking van de longblaasjes Amblyopia ambly-opie (lui oog) Ambulant in staat om te lopen Amenorrhoea.

Collier cervical, minerve cervicale - tous les fabricants de matériel

Abces ophoping van pus in het lichaam, etterbuil. Abdomen buik(holte abdominaal met betrekking tot de buik, aberrant pijn afwijkend bijv. Een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam. Abnormaal afwijkend van de norm, abortus miskraam, abortus provocatus opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder. Abrasie schaafwond, afkrabbing, abrupt plotseling, absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen. Absorptie opname, abstinentie onthouding(sverschijnselen. Van medicijnen, alcohol, drugs. Acantholyse verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat.

Artrose cervicaal
Rated 4/5 based on 501 reviews